Υπηρεσίες κατασκευών

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία ΕΠΙΒΛΕΨΗ δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών από το έτος 2001. Με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Ανέστη Δημήτριο με πολυετή εμπειρία στα δημόσια έργα στην Χαλκιδική και στην Θεσσαλονίκη η εταιρεία ΕΠΙΒΛΕΨΗ στελεχώνεται πλέον από έμπειρους αρχιτέκτονες, στατικούς και μηχανολόγους μηχανικούς. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο για πάνω από δύο δεκαετίες στον τομέα των κτιριακών έργων και συγκεκριμένα στις ιδιωτικές κατασκευές και την κατασκευή οικοδομών με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση τους.

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία ΕΠΙΒΛΕΨΗ αριθμεί πολλά δημόσια και ιδιωτικά έργα υψηλών προδιαγραφών με γνώμονα πάντα την ποιότητα κατασκευής και τον σεβασμό στην τέχνη και την επιστήμη.